Få områden bär på samma spännvidd av kulturhistoria som Dalarna och Västmanland. Längs Västmanlands mälarstränder, mellan runstenar och gravfält, byggdes några av de stora gods som låg till grund för riket Sverige. Här bildades också några av landets då viktigaste städer.

I Bergslagen mellan Dalarna och Västmanland uppstod den första vågen av industrialisering som ledde till det välstånd vi ser idag. Redan under den tidiga medeltiden byggdes hyttor och bröts gruvor. Och i de stora skogarna finns världens kanske bäst bevarade medeltida trähusbestånd.

Precis som i övriga böcker i serien delas Det medeltida Dalarna och Västmanland in i tre huvudkapitel. De beskriver byar och borgar, städer samt kyrkor och kloster. Boken är rikt illustrerad med fotografier och kartor.

Read also