In deze bundel, waarvan elk hoofdstuk afzonderlijk kan gelezen worden, onderzoekt Michael Löwy de romantische wortels van een aantal invloedrijke moderne denkers en toonaangevende auteurs. Hij (her)ontdekt op die manier hun subversieve en emancipatorische kracht.Deze bundel verenigt essays over Georg Lukács, Franz Kafka, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Charles Péguy, Martin Buber, Gustav Landauer, José Carlos Mariategui, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst Bloch, André Breton, Guy Debord… Centraal staat de vraag: kan de herinnering aan het verleden een wapen zijn voor de toekomst?