சோழர்கள் முத்தரையர்களை வீழ்த்தி தங்கள் எழுச்சியின் அடித்தளத்தை அமைத்ததில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இதயவர்மனையும் மோகனச்சிலையான கண்ணழகியையும் இவர்களுக்கு இடையே உண்டாகும் காதலை மயக்கம் தரும் வகையிலும் சுவாரஸ்யமாகவும் கூறியிருக்கிறார்