மக்கள் சேதத்தை குறைக்க வெற்றியை பரிசாக எதிரி அரசனுக்கு அளித்த பல்லவனைப் பற்றியும், நாட்டிற்காக தன் மனதில் குடிகொண்டவனை வேறொருத்திக்கு விட்டுக்கொடுத்த பல்லவ குடிமகளைப் பற்றியும், மன்னன் கட்டளைக்கு மறுவார்த்தையில்லை என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நிருபிக்கும் வீரனைப் பற்றியும் அனைத்து ரசங்களையும் கலந்து கூறியிருக்கிறார் சாண்டில்யன்